web statistics

Wat zouden we zijn zonder communicatie? Het lijkt eenvoudig, maar keer op keer merken we hoe moeilijk het kan zijn om gericht, helder en eenduidig te communiceren.

Donateurs die hun geld geven aan een goed doel willen goed geïnformeerd worden. Niet te veel, zonder veel kosten, maar wel effectief en zodanig dat ze het gevoel hebben hun geld aan de juiste partij te hebben gegeven.

Betrokkenheid is de motor van het geven. Hoe betrek je (potentiële) donateurs en hoe bewaak je ethische grenzen?

Goeddoelgericht kent de spagaat waarin u kunt verkeren en adviseert u in het gehele traject van corporate communicatie, actie-communicatie én communicatie op het gebied van voorlichting.begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
advies
meisje in Kenia fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Communicatie