web statistics

Er valt veel te communiceren, maar belangrijk is om de boodschap toegankelijk te maken voor de toehoorder, kijker of lezer. Focussen is daarbij onontbeerlijk.

Bij concepting is er een heilig geloof in communicatie als drager van de continuïteit van het merk. Een gedachtegoed, idee, visie of mentaliteitsveld kan alleen leven door communicatie en de wijze waarop de wereld van het merk zich in de samenleving manifesteert. Bij concepting gaat het om de juiste communicatie. Om het gedachtegoed over het voetlicht te brengen is het belangrijk om te communiceren wat het merk wél en niet doet.

Uiteindelijk bepaalt consequent gedrag via alle denkbare kanalen de aansluiting tussen het concept en de consument. Het is belangrijk dat alle communicatie- en marketinginstrumenten binnen één concept passen, vaak in de vorm van een thema.

Meer hierover weten? Of van gedachten wisselen?begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
advies
meisje in Kenia fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Concepting