web statistics

Fondsenwerving is een vak apart. Geld vragen aan anderen kan via vele kanalen. Via de media, een persoonlijk gesprek, direct mail, door-to-door werving, voorlichting, evenement of bijvoorbeeld via bedrijven. Ook de manier waarop actief geld gevraagd wordt, is van belang. Hoe ingetogen of agressief willen we te werk gaan? Wat is onze 'tone of voice'?

Ook het kostenaspect is van groot belang, omdat een effectieve besteding garandeert dat we op een verantwoorde manier met het gekregen geld omgaan en dat onze hoogste prioriteit bij onze uiteindelijke doelstelling ligt (om bijvoorbeeld een project te financieren).

Maar investeren is onontbeerlijk om later resultaat te krijgen. Wat is een reƫle investering en binnen hoeveel tijd willen we deze terugverdienen?

Allemaal vragen waarbij GOEDDOELGERICHT u kan helpen.begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
advies
meisje in Kenia fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Fondsenwerving