web statistics

De media hebben een zeer belangrijke rol in de samenleving. Ze vormen hét belangrijkste orgaan voor onze informatievoorziening. Meningen worden vaak gevormd op basis van de berichtgeving uit de media.

Ook Goede Doelen hebben de media nodig om hun verhaal te kunnen vertellen. Televisie, radio, tijdschriften, landelijke dagbladen en regionale dagbladen zijn belangrijke middelen waar we niet omheen kunnen.

Hoe krijgen we aandacht in de media? Hoe schrijf ik een basispaper waarin mijn doelstellingen, tone of voice, doelgroep, boodschap enz. benoemd worden, zodat ik effectief kan communiceren? Hoe werken journalisten? Wat is voor hen belangrijk? Wanneer is iets 'nieuws'? Allemaal vragen waarbij GOEDDOELGERICHT vanuit grote praktijkervaring kan helpen.begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
advies
meisje in Kenia fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Media en non-profit