web statistics

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij GOEDDOELGERICHT. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van GOEDDOELGERICHT.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit GOEDDOELGERICHT iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Informatie op de site kan door GOEDDOELGERICHT worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting.

GOEDDOELGERICHT is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.                                                                                                                     
begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
disclaimer
fotografie carla van de vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Disclaimer