web statistics

Personalia
Naam                           : Carla van de Vijver
Functie                         : directeur / adviseur

Werkevaring
Carla adviseert organisaties en particulieren op het gebied van MVO, projectontwikkeling, filantropie, marketing en fondsenwerving. Voor maatschappelijke projecten vindt zij het van groot belang dat projecten met een ondernemersgeest worden geleid. Naast het sociaal aspect is ook een commerciële visie wezenlijk voor de sustainability van projecten. Haar expertise ligt in het adviseren en formuleren van strategie en waar mogelijk brengt zij relevante partijen samen. Samen sta je sterker en bereik je meer is één van de motto's. Haar kracht ligt in het formulieren van visie, bepalen van strategie tot en met de praktische implementatie. Carla is hierin een kritische en realistische sparringpartner.

Vanuit Goeddoelgericht werkt zij voor verschillende opdrachtgevers in zowel bedrijfsleven, als de non-profit sector waar stichtingen en vermogensfondsen tot haar klantenkring gerekend mogen worden. Werkzaamheden zijn onder andere het opstellen en beoordelen van ondernemersplannen, samenbrengen van geldzoekende en geldschenkende/investerende partijen, projectmanagement, verbinden van strategische allianties et cetera. Tevens is Carla directeur van de stichting Shortlink Foundation. Shortlink Foundation wil mensen en organisaties in ontwikkelingslanden handvatten bieden om zelf hun project levensvatbaar te maken. Hiervoor ontwikkelt Shortlink Foundation in samenwerking met lokale partners, een fondsenboek voor ontwikkelingslanden.

Als hoofd Werving, Marketing en Communicatie bij Stichting Liliane Fonds, hét speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, was Carla de link tussen Nederland en de ontwikkelingslanden. Zij heeft hier 8 jaar lang gewerkt op het gebied van corporate, wervende en voorlichtende communicatie. Daarvoor was zij werkzaam in communicatie en marketing bij opleidings- en trainingsinstituut Schouten & Nelissen en bij PR-bureau Lievens Communicatie.

Bij het Liliane Fonds heeft Carla mediatrajecten geleid en hiervoor verzorgde ze alle voorbereidingen ter plaatse:

Kenia  (2008) Omroep Brabant Indonesië (2008) KRO Kruispunt, Omroep Max donateurwervend televisieprogramma 'Tijd voor Max', Brabants Dagblad Cambodja (2007) Omroep Max donateurwervend televisieprogramma ‘Tijd voor Max’ Thailand (2007) Artikel ‘Gay-krant', Radio-interviews Kameroen (2007) Omroep Llink 'Warzone' over dove meisjes in de prostitutie en situatie van de pygmeeën Nicaragua (2006) Omroep Llink ' Warzone' over het gebruik van bananenpesticiden met vele handicaps als gevolg Filippijnen (2005) Gerard Ekdom bericht voor Arbeidsvitaminen een week lang over het Liliane Fonds in de Filippijnen Ethiopië (2004) NCRV 'Een kind met een missie' India en Nepal (2004) KRO Netwerk met Monique Velzeboer Burkina Faso (2004) AVRO 'Close-up' van schilder Helmantel in Burkina Faso Rwanda (2003) RTL5 'In de ban van sport' met Monique Velzeboer, voorlichtingsfilm Liliane Fonds.

Passie en drijfveren
Maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en design vormen een rode draad door Carla's leven. Enerzijds als werk en anderzijds in haar privé-activitieten.Ontwikkeling, inspiratie, essentie, aandacht, stijl, humor, waardering en relativering zijn hierin belangrijke kernwoorden. Het elkaar op een gezonde manier inspireren en van toegevoegde waarde zijn is de kern die er toe doet. Carla is hierin innovatief en legt graag vernieuwende verbindingen zonder de (historische) context uit het oog te verliezen.

(Vak)opleiding
Carla heeft een communicatie/marketingopleiding gevolgd en is strategisch marketeer (NIMA-C). Ze heeft hierdoor een goede theoretische onderbouwing in combinatie met een brede praktische ervaring. Daarnaast volgde zij diverse nationale en internationale communicatie- en fondsenwervingstrainingen.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
goeddoelgericht
Carla van de Vijver in Rwanda
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Curriculum Vitae - Carla van de Vijver