web statistics

1. Quick Scan

Omschrijving

Aan de hand van een beknopte samenvatting van project, organisatie en partners het identificeren van vermogensfondsen en/of bedrijvenfoundations (uit een bestand van circa 600 Nederlandse fondsen) waarbij doelstelling en werkgebied aansluiten bij het te financieren project.

Input

Korte vragenlijst aan te leveren door goeddoelgericht en in te vullen door opdrachtgever.

 

Output

 • Indicatie aantal financieringsfondsen met aansluitende doelstelling.
 • Indicatie haalbaarheid

 

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

 


2. Full Scan met dekkingsplan

Omschrijving

Gedetailleerde scan naar aansluiting project met vermogensfondsen en/of bedrijvenfoundation (uit een bestand van circa 600 Nederlandse foundations). Hierbij wordt alle voorhanden zijnde informatie zoals jaarverslagen, criteria, gemiddelde bijdragen etc. meegenomen

Input

Korte vragenlijst aan te leveren door goeddoelgericht en in te vullen door opdrachtgever.

 

Output

Dekkingsplan met eerste selectie van aan te schrijven fondsen en reservelijst.

 

Kosten

wij infomeren u graag over de kosten

 

 

3. Projectassessment

Omschrijving

 

Projectanalyse en objectieve toetsing van soliditeit, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de doelstelling.

Input

Alle beschikbare projectgegevens en benodigde organisatiegegevens (zie formulier financieringsaanvraag).

Output

Analyserapport met bevindingen en aanbevelingen voor het verkrijgen van een solide project.

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

 

4. Projectomschrijving

Omschrijving

 

Aan de hand van de projectassessment projectplan verbeteren tot een solide finaal plan.

Input

Projectassessment en overleg met de organisatie

Output

Finaal projectplan

Kosten

wij infomeren u graag over de kosten

 

 

 

5. Financieringsaanvraag

Omschrijving

 

Basis financieringsaanvraag (full proposal) voor het project met begroting, dekkingsplan, projectomschrijving, partneromschrijving, organisatieomschrijving, samenvatting, relevantie, haalbaarheid project etc.

Input

 • Volledige en kloppende projectomschrijving
 • Organisatiegegevens (Goeddoelgericht levert aan welke gegevens nodig zijn)
 • Dekkingsplan

Output

Financieringsaanvraag met aanbevelingsbrief

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

 

6. Factsheet

Omschrijving

 

Een uitgebreid document per relevant fonds met daarin (voor zover beschikbaar) alle informatie die relevant is om fondsen te werven. Dit document is samen met de financieringsaanvraag een uitgangspunt om een aanvraag op maat te maken voor desbetreffend fonds. Het is een garantie dat een fonds aansluit bij het project (voor zover de gegevens dit laten zien) maar niet of een fonds daadwerkelijk de aanvraag zal honoreren.

Input

Quickscan of Full scan

Output

Een uitgebreid document per relevant fonds met daarin (voor zover beschikbaar):

 • NAW
 • Criteria
 • Gemiddelde bijdrage
 • Stamvermogen
 • Jaarbesteding
 • Aanvraagprocedure
 • Achtergrondinformatie

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

 

7. Fondsenwerving

Omschrijving

Schrijven van financieringsaanvragen op maat

Input

Financieringsaanvraag en factsheet

Output

Aanleveren per mail aan opdrachtgever van:

 • financieringsaanvraag op maat
 • aanbevelingsbrief op maat
 • andere benodigde documenten op maat

 

Opdrachtgever kan deze dan vervolgens vanuit eigen naam verzenden.

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 


8. Afgeleide producten

SROI (Social Return on Investment) berekenen

Kosten nader te bepalen

Quick scan en full scan voor buitenlandse fondsen

Kosten nader te bepalen

Subsidieaanvraag bij EU

Kosten nader te bepalen

Opstellen van tussentijdse en/of eindverantwoording

Kosten nader te bepalen

 

Trajecten
n.b. Elk traject is aan te vullen met andere producten/diensten.

 

A. Totaal

Omschrijving

Full scan +  dekkingsplan + projectassessment + projectplan + financieringsaanvragen (met aanbiedingsbrief) op maat.

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

 

B. Basis

Omschrijving

projectassessment + projectplan + basis financieringsaanvraag ( dit traject is aan te vullen met factsheets).

Kosten

wij informeren u graag over de kosten

 

* Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW.


 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
goeddoelgericht
Carla van de Vijver in Rwanda
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Diensten Fondsenwerving