web statistics

Hieronder vindt u een overzicht van enkele opdrachtgevers van GOEDDOELGERICHT. In verband met privacy worden niet alle opdrachtgevers genoemd.

 

Philips Foundation: advies Strategische Internationale Partners.

Kinderhotel Burcht Wedde, voor kinderen die aan de andere kant van het geluk geboren zijn: Advies en fondsenwervingstraject .

Microsoft Nederland BV: Opstellen heatmap goededoelenwereld in Nederland + NGO-dag.

Stichting Liliane Fonds : Diverse werkzaamheden.

Bibliotheek Lek & IJssel: Marketing, fondsenwerving en vrienden.

AVH instituut : Projectmanagement rondom alliantie pesten in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, Pestweb en Nederlands Jeugdinstituut.

Worldlife Foundation: Advies en Fondsenwerving.

Association Burkinabè de Fundraising: Strategie, opstellen Guide Partenaires.

Stichting Arbeid & Participatie voor Vluchtelingen: Diverse werkzaamheden.

Impulsis: Workshop Creatieve communicatie.

NCDO: Training Fondsenwerving

SmartKids Foundation: Fondsenwerving

Stichting Maatschappelijke Beursvloer 's-Hertogenbosch e.o.: Fondsenwerving

Stichting The Learning Journey: Fondsenwerving

Fonds slachtofferhulp: Fondsenwerving

Beats and Roots Festival: Fondsenwerving en Marketingstrategie

Agri-dynamic:Fondsenwerving

Health-[e]: Fondsenwerving

Ludwig: Algemeen advies
 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
goeddoelgericht
Carla van de Vijver in Rwanda
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Opdrachtgevers Goeddoelgericht