web statistics

Visie
Goeddoelgericht streeft naar een wereld waarin kruisbestuiving plaatsvindt om de medemens op een positieve manier te versterken en waarin ieder, waar mogelijk, een bijdrage levert aan een duurzame samenleving en leefmilieu. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staat hierbij voorop.

Missie
Verstrekken van inhoudelijke en praktische kennis aan particulieren en organisaties die zich inzetten voor een betere samenleving, via training, advies en andere vormen van kennisdeling, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid, gelijkheid, respect en recht belangrijke uitgangspunten vormen. Evenals het verbinden van gevende en vragende partijen om vanuit 'bridging the gap' mensen en organisaties met hetzelfde einddoel samen te brengen zodat ze gezamenlijk een bijdrage aan een betere wereld kunnen leveren.

Ervaring
GOEDDOELGERICHT is opgericht door Carla van de Vijver. Vanuit een jarenlange ervaring binnen de fondsenwerving, voorlichting en communicatie bij Stichting Liliane Fonds (als plaatsvervangend hoofd Voorlichting & Fondsenwerving en later als hoofd Werving & Communicatie) is het idee ontstaan om de opgedane kennis verder in te zetten om.

Carla heeft gewerkt met alle facetten die te maken hebben met marketing, fondsenwerving, voorlichting en communicatie in Nederland en in samenwerking met de ontwikkelingslanden en de media. Creativiteit en pragmatisme zijn belangrijke kerncompetenties. Carla is conceptueel sterk en daarnaast is ze in staat snel tot de kern te komen. Dit is onontbeerlijk voor een effectieve communicatie.

Gelijkheid en wederzijds respect staan hoog in het vaandel en in alle activiteiten beoogt ze voor anderen een positieve meerwaarde te creëren. Communicatie met andere culturen en communicatie over andere culturen hebben een warme plaats in haar hart als wereldburger. Door de brede ervaring brengt Carla communicatie terug tot de essentie omdat dit is waardoor een ander geraakt kan worden.

Carla´s ondernemersgeest en optimistisch realisme gaan hand in hand met intuïtie, durf, analyse en kennis.

Opdrachtgevers
GOEDDOELGERICHT heeft o.a. opdrachtgevers bij het bedrijfsleven, stichtingen en zorginstellingen.

Partner
GOEDDOELGERICHT is partner van One World.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
goeddoelgericht
Carla van de Vijver in Rwanda
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

GOEDDOELGERICHT: Doelgericht werken aan goede zaken