web statistics

In Nederland en in andere landen zijn vele vermogensfondsen. Dit zijn fondsen die een bepaald stamkapitaal bezitten (dit kan oplopen tot vele miljoenen). Het stamkapitaal wordt behouden maar het jaarlijks rendement besteed het vermogensfonds aan een maatschappelijke doelstelling. Deze doelstelling is statutair vastgelegd. De vermogensfondsen zijn een belangrijke steungroep voor de maatschappelijke doelen en stichtingen kunnen bij deze fondsen, gelden voor hun projecten aanvragen. Zij dienen een projectaanvraag bij desbetreffende stichting in en het bestuur stemt al dan niet in met de aanvraag.

Er zijn een kleine duizendtal fondsen in Nederland waarvan een deel bekend en een deel verborgen. Grofweg zijn de vermogensfondsen onder te verdelen in een viertal groepen:

GOEDDOELGERICHT heeft een zeer uitgebreide database van deze vermogensfondsen. Zowel met de gegevens van de vermogensfondsen als die van aanvragende instellingen wordt zeer discreet omgegaan.

Stichtingen en instellingen kunnen bij GOEDDOELGERICHT een beroep doen op:

Voor de lijst van het volledige dienstenaanbod op het gebied van fondsenwerving klik hier.

Vermogensfondsen en bedrijvenfoundations kunnen bij GOEDDOELGERICHT een beroep doen op:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 06-48779719begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
goeddoelgericht
Carla van de Vijver in Rwanda
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Vermogensfondsen