web statistics

De schepping van de wereld in het nieuws
de 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken


auteur: Jaap van Ginneken
uitgeverij: Kluwer
ISBN: 978 901 409 27 37

Dit boek is een ontleding van de internationale en interculturele nieuwsgaring en nieuwsverspreiding. Het laat zien hoe het komt dat zoveel berichten over andere volkeren onvermijdelijk een stereotiep karakter hebben, terwijl de meeste mediamensen denken dat ze strikt objectief bezig (kunnen) zijn. Dat komt omdat algemeen menselijke wetmatigheden uit de taalkunde en betekenisleer, de psychologie en sociologie, de economie en politiek ook hún kijk en gedrag in hoge maten sturen. Dit leidt volgens de auteur tot een ‘selectieve articulatie’ van feiten en verbanden, tot het krachtig aanzetten en aannemelijk maken van bepaalde patronen maar niet van andere. Daardoor worden stemmen en zienswijzen uit andere culturen buitengesloten.

Dr. Jaap van Ginneken is zelfstandig psycholoog en deeltijddocent aan de Afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Literatuur