web statistics

Geven in Nederland 2009


auteurs: Th. Schuyt, B. Gouwenberg en R. Bekkers
uitgeverij: Reed Business BV
ISBN: 978 903 524 38 80

In deze zevende uitgave van ‘Geven in Nederland’ worden verschillende soorten bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede doelen-loterijen in kaart gebracht en samen gevoegd tot een macro-economisch overzicht. Nederlanders beperken zich niet tot het geven van geld, zij geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen.

De auteurs zijn allen werkzaam bij de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. Prof. Dr. Theo Schuyt is hier Hoogleraar Filantropische Studies.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Literatuur