web statistics

Het kan wel
Armoede hoeft niet


auteur: Peter Singer
uitgeverij: De Bezige Bij
ISBN: 978 902 344 20 11


Als je een kind ziet verdrinken in een zwembad en je moet in je beste pak het water in om het te redden, zou je dan aan de kant blijven staan? Natuurlijk niet. Waarom laten we dan zoveel mensen onnodig sterven en waarom delen we onze rijkdom niet met hen die onder de armoedegrens leven?
Voor het eerst in de geschiedenis verkeren we in de positie de extreme armoede in de wereld te beƫindigen: we zijn welvarender dan ooit en de vooruitgang op het gebied van technologie en gezondheidszorg is ongeƫvenaard. In dit boek toont Peter Singer aan dat de levens van de ontelbaren die in armoede leven wel degelijk gered kunnen worden, met een tamelijk geringe inspanning. En dat dit niet alleen in het belang is van de armen, maar ook van de rijken.

Peter Singer (1946) is hoogleraar bio-ethiek aan de universiteit van Princeton. Hij is o.a. bekend geworden met zijn boek One World: The Ethics of Globalization (2004), over de morele implicaties van globariseren.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Literatuur