web statistics

Het maakbare nieuws
Antwoord op Joris Luyendijk – buitenlandcorrespondenten over hun werk


auteur: Hoogstraten & Jinek
uitgeverij: Balans
ISBN: 905 018 91 80

De journalistiek deugt niet. De media spelen met de waarheid. Journalisten manipuleren en misleiden. Oud-correspondent Joris Luyendijk schetst in zijn bestseller 'Het zijn net mensen' een ontluisterend beeld van de journalistiek. Een beeld dat veel emoties losmaakte en een fel debat ontketende, zowel binnen als buiten het vak. In dit boek gaan achttien vooraanstaande journalisten voor een breed publiek in op de fundamentele vragen die Luyendijk opwerpt en laten ze zien hoe het er in de praktijk echt aan toegaat. Het zijn journalisten die, net als Luyendijk, met hun voeten in het woestijnzand staan en met hun notitieblokjes bij de Palestijnen zitten. Vanuit steden als Kaapstad, Peking, Brussel en New York maken zij het nieuws. In het boek geeft Luyendijk zelf antwoord op het debat dat hij heeft ontketend. Henk Hofland maakt in een finale de balans op.

Met bijdragen van Garrie van Pinxteren, Ad van Liempt, Joris Luyendijk, Step Vaessen, Coen van Zwol, Conny Mus, Bram Vermeulen, Minka Nijhuis, Eva Jinek, Monique van Hoogstraten, Paul Brill, Diederik van Hoogstraten, Gerbert van der Aa, Paul Sneijder, Henk Hofland, Kadir van Lohuizen en Stanley Greene.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Literatuur