web statistics

Een sector onder vuur
Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties en hun strategie├źn in een veranderende wereld


auteur: Marieke de Wal
uitgeverij: KIT Publishers
ISBN: 978 946 022 02 34

De wereld verandert en wordt complexer. Dat is ook merkbaar in de ontwikkeling van ontwikkelingssamenwerking (OS). Het geloof in OS als alomvattend antwoord op de armoedeproblematiek in de wereld brokkelt af. Er worden andere eisen gesteld, zowel hier als daar. Wat betekent dit voor de heersende OS-structuur? Hoe luidt het antwoord van OS-organisaties op de verschuivingen om hen heen? Aan de hand van een uitgebreid onderzoek onder Nederlandse particuliere OS-organisaties analyseert auteur Marieke de Wal de manier waarop OS-organisaties omgaan met deze veranderingen en wat hun opstelling betekent voor de toekomst.

Marieke de Wal studeerde Wijsbegeerte, in het bijzonder Filosofie van Organisatie en Management, aan de Vrij Universiteit van Amsterdam en is sinds 2000 werkzaam als consultant bij Berenschot. Zij publiceerde verschillende artikelen over de effectiviteit en toekomst van ontwikkelingssamenwerking.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Literatuur