web statistics

IS
IS is het gratis maandblad over internationale samenwerking. In het blad laten burgers, bedrijfsleven en overheid zien wat ze aan ontwikkelingssamenwerking doen. Meer info en gratis abonnement: www.isonline.nl

OnzeWereld – voor betrokken wereldburgers
OnzeWereld is een Nederlands maandblad over globalisering, duurzaam ondernemen en ontwikkeling. Tien keer per jaar brengt een wereldwijd netwerk van journalisten, medewerkers en correspondenten de belangrijkste mondiale trends en ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en economisch terrein in kaart. Met verrassende en visuele reportages, spraakmakende interviews, diepgravende essays en eigenzinnige columns, én met de meest complete multiculturele uitgaansagenda van Nederland.
Meer info en abonnement: www.onzewereld.nl

Vice Versa
Vice Versa wil bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking met een eigen, opbouwend en positief kritisch geluid. Vice Versa stelt zijn lezers in staat beter 'werk' af te leveren. Dat doet het blad door een onafhankelijke bron van informatie en opinies over aan ontwikkelingssamenwerking gerelateerde onderwerpen te zijn. Vice Versa wil het lerend vermogen van de ontwikkelingssector voeden door individuen en organisaties te prikkelen, nieuwsgierig te maken en aan te zetten tot (zelf)reflectie. Vice Versa  wil een vakblad zijn dat relevante ontwikkelingen in de sector niet alleen duidt, maar ook op de agenda zet door de sector een crossmediaal podium te bieden voor discussie en verdieping.
Meer info en abonnement: www.viceversaonline.nl

P+ People Planet Profit
De redactie van P+ presenteert naast achtergronden en analyses ook nieuws en wetenswaardigheden. De bladformule: P+ onderzoekt de Best Practices op het gebied van maatschappelijk ondernemen van deze wereld en maakt de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn bereikbaar. Elk artikel eindigt dan ook met een e-mailadres of een website. P+ is er zowel voor mensen die beginnen met duurzaam ondernemen als voor de ver gevorderden, die met praktische raad en advies terzijde worden gestaan.
Meer info en abonnement: www.p-plus.nl

P!
is het magazine van NCDO en Wilde Ganzen, voor particulieren die zich inzetten voor ontwikkelingssamenwerking. Praktische tips, achtergrondverhalen, vakkennis, gedeelde ervaringen en actualiteiten komen in P! op visueel aantrekkelijke, toegankelijke en serieuze wijze aan bod. Vaste onderdelen zijn onder meer: columns van Lau Schulpen en Mirjam Vossen, ‘vraag aan de politiek' en artikelen over projectmatig werken, organisatie en fondsenwerving.
P! verschijnt vier keer per jaar en een abonnement is gratis.
Meer info en abonnement: www.ncdo.nl/Onze_publicaties/P!

Vakblad Fondsenwerving
Vakblad Fondsenwerving gaat zesmaal per jaar naar plm 5.500 goede doelen en andere non-profits. Het is het inspirerende magazine voor iedereen die te maken heeft met het werven en behouden van leden, donateurs, vrijwilligers, erfenissen, legaten, loterijopbrengsten, subsidies, sponsors, grote giften en met collectes, direct-marketing, direct-mail, inzamelacties, telemarketing en maatschappelijk ondernemen. Vakblad Fondsenwerving schrijft over achtergronden, analyses, tendenzen, ontwikkelingen, interviews, reportages, onderzoeksrapportages, productvergelijkingen, columns, cases, wetenswaardigheden, human interest en internationale ontwikkelingen. Het blad wordt gelezen door fondsenwervers, communicatiemensen, collectemedewerkers, sponsorwervers en directieleden; maar ook door bestuursleden en andere vrijwilligers die voor stichtingen en verenigingen op zoek gaan naar extra financiële middelen.
Meer info en abonnement: http://www.fundsonline.nl/FundsOnline/algemeen/default.aspx?edt=aanm

JOIN - Jonge journalisten over internationale samenwerking
Tijdschrift voor en door jongeren over mondiale issues. In Join tonen jonge journalisten de kracht en het normale leven in ontwikkelingslanden. Join gaat over een rijbewijs halen in Ghana, het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika, tongzoenen in Mali en de (on-)mogelijkheden van kritische journalistiek in Ghana. Het blad verschijnt vier keer per jaar en wordt in een oplage van 10.000 gratis verspreid op onder andere HBO’s. Join is een samenwerking van Lokaalmondiaal en de Hogeschool voor de Journalistiek in Utrecht, Tilburg en Zwolle.
Meer info en gratis abonnement : www.beyondyourworld.nl

 

begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
kennis
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Tijdschriften