web statistics

Gegevens deelnemer

voornaam voorletters

tussenvoegsel achternaam

straat/postbus huisnummer

postcode woonplaats land

geboortedatum           man vrouw

telefoonnummer mobiel

email

Training


startdatum

Organisatie

naam organisatie functie

straat/postbus huisnummer

postcode plaats land

naam contactpersoon email

telefoonnummer

Betaling

        

factuuradres: idem als boven       anders, namelijk

ik machtig Goeddoelgericht om eenmalig het verschuldigde trainingsbedrag van mijn rekening af te schrijven.

volledige naam

rekeningnummer bank + plaats

datum

Met inschrijving gaat de kandidaat akkoord met de algemene voorwaarden zoals te vinden op deze website (www.goeddoelgericht.nl).

Opmerkingen

 

 

 

 


begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
training
kinderen in Cambodja fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Inschrijfformulier - GOEDDOELGERICHT VERZORGT GEEN OPEN TRAININGEN MEER