web statistics

In deze training leer je hoe je donateurs of geld kunt werven via een televisieprogramma en wat daar allemaal bij komt kijken. Je krijgt inzicht in de televisiewereld. Ook krijg je handvatten om samen met de televisieproducenten tot een zo effectief mogelijk programma te komen zonder de eigenheid van de organisatie te verliezen. Je krijgt praktische tips over kostenbesparing en kosten versus opbrengsten. Het gehele traject van idee tot en met contacten met nieuwe donateurs passeert de revue.

Na deze training heb je voldoende kennis om gezamenlijk met producent en omroep een optimaal resultaat te verkrijgen.

Voor wie?
Voor eenieder die geen of weinig ervaring heeft met fondsenwervende televisie en die zich hierin verder wil bekwamen. Ook voor managers, budgetverantwoordelijken die niet direct met de productie te maken hebben maar die wel mee moeten beslissen. Daarnaast is deze training een aanvulling voor degenen die bestaande donateurs ‘beheren’.

Inhoud training
- format
- outline
- timeslot
- kosten
- wervende boodschap versus amusementsgedeelte
- wervende boodschap en afhandeling

Praktische aspecten
Aantal dagen: 1
Locatie:           Utrecht
Startdatum:    GOEDDOELGERICHT VERZORGT GEEN OPEN TRAININGEN MEER           
Prijs:                 € 479,- per deelnemer
                           Prijs is incl. trainingsmateriaal, dagaccommodatie en lunch en excl. BTW
Algemeen:       minimaal 4 deelnemers

 

                                                                                                                    meer informatie
begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
training
kinderen in Cambodja fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Fondsenwervend televisieprogramma