web statistics

NGO's en Particuliere Initiatieven die met een ervaren persoon van gedachten willen wisselen op het gebied van communicatie, marketing, fondsenwerving, voorlichting of media.

Medewerkers van bovengenoemde organisaties of particulieren die hun kennis willen verbreden op het gebied van voorlichting en fondsenwerving of samenwerking met media. In de trainingen krijgen zij praktische handvatten voor en meer inzicht in het werkveld van fondsenwerving, voorlichting en communicatie.

Bedrijven/organisaties die via MVO, eigen foundations of kortingen van diensten/producten voor NGO's en Particuliere Initiatieven een schakel nodig hebben om de eigen doelstelling met NGO's of Particuliere Initiatieven te verbinden.

Vermogensfondsen die een schakel nodig hebben voor selectie en beoordeling van goede doelen en projecten waar zij zich voor langere of kortere tijd aan willen verbinden.

Vermogensfondsen in oprichting die begeleiding en advies zoeken bij het kundig en degelijk opzetten van de juiste basisstructuur.

(Aankomend) journalisten die meer inzicht willen verwerven in de doelen, werkwijzen en mogelijkheden van goede doelen. Dit om samen met de goede doelen tot een optimale objectieve verslaggeving te kunnen komen met respect voor de bevolking en haar cultuur.

 begrippenlijstliteratuur en linksvraagbaaklinksvraagbaak
voorproductiebegeleiding
voorlichting versus fondsenwervingethiek en respect in fondsenwervingfondsenwervend televisieprogrammavoorproductie mediareportageleergang goed doel en televisiebetrokkenheid realiseren en behouden
marketingcommunicatieconceptingfondsenwervingvoorlichtingmedia en non profitcreatief klankbord
disclaimercolofoncontactalgemene voorwaarden
voor wie
fotografie Carla van de Vijver
over goeddoelgerichtadvies
voor wietraining
contactmediareportage
homekennis

 

Voor wie is GOEDDOELGERICHT?